HAIR&MAKE

ヘア&メイク

2018/04/28

『SAPPORO COLLECTION 2018』

HAIR : Kosuke Kumagai / Shibuki Uno / Kazuhiro Ito / Yuki Murai / Takuya Shindo / Masato Onodera
ASSIST : Airi Hofuku
PHOTO : Yuichi Tanaka